Ryggont

Att man får ont i ryggen är otroligt vanligt, och händer de flesta någon gång, men vissa lider av ryggont mer ofta än andra, och om så är fallet för dig, vill du naturligtvis veta vad detta kan bero på, samt vad man egentligen kan göra om man drabbas av ryggont. Därav kommer här en rad tips och råd för dig som lider av ryggont mer ofta än du tycker att du borde.

Vad kan orsaka ryggont?

Det finns en rad olika saker som kan leda till att man får ont i ryggen. Några av de vanligaste anledningarna är att man överanstränger ryggen på något vis, att man har en felaktig arbetsställning, att man lyfter tunga saker på ett felaktigt sätt, en hastig rörelse, stress, graviditet samt att man inte tränar tillräckligt. Med anledning av att anledningarna kan variera otroligt mycket är det därför svårt att ge ett generellt svar på vad som orsakar ryggont för just dig, men de flesta brukar vara ganska medvetna om vad ryggontet kan bero på själva.


Viktigt att tänka på

Ryggont kan ge olika symptom, beroende på vad anledningen är samt beroende på din egen kropp. Vissa har en mer molande värk, medan andra upplever en mer pulserande värk, till exempel. Det de flesta former av ryggont har gemensamt är dock att det ofta är svårt att avgöra vad det egentligen är som gör ont, om det är musklerna, kotorna, diskarna eller något annat. Med anledning av detta kan det vara bra att uppsöka läkare, som lättare kan avgöra detta, om man har ont en längre tid.

En läkare kan förutom att denna eller denne hittar anledningen till ryggontet även lägga upp en handlingsplan som passar just din situation. Det är därför att rekommendera att du uppsöker en läkare så tidigt som möjligt, innan besvären förvärras.

Ryggont

Kan man förebygga ryggont?

Det går absolut. För det första anses träning i alla former, men särskilt träningsformer där man tränar ryggen i sig, förebygga ryggont på ett mycket effektivt sätt. Om man redan lider av ryggont kan det givetvis vara så att man kanske inte känner sig i toppform för att träna, men även då är lättare träning att rekommendera. Träna så mycket eller lite som du orkar helt enkelt.
Vid träning är det dock viktigt att du tränar på rätt sätt, så att inte ryggen överbelastas. Du bör därför alltid ta reda på vad den korrekta träningspositionen för ryggen är för varje ny motionsform som du vill testa innan du börjar träna.

Att sitta långa stunder kan också bidra till ryggont, så om du t.ex. har ett arbete där du sitter hela dagarna, bör du kunna förebygga ryggont genom att ta pauser där du stretchar ryggen regelbundet. Det finns även särskilda övningar som man kan utöva varje dag, under pauserna, för att göra att ryggen mår bättre.
Om ditt arbete innebär fysisk belastning för ryggen, t.ex. i form av lyft eller liknande, bör du även se över dina arbetsställningar regelbundet, för att se att de inte orsakar ryggontet. På många arbetsplatser kan man få hjälp med arbetsergonomi på plats, men om så inte skulle vara fallet på din arbetsplats, kan du även uppsöka läkare för detta.

Finns det sjukdomar som kan orsaka ryggont?

Det gör det, men dessa är relativt ovanliga, och de flesta som drabbas av ryggont, även om det kanske rör sig om långvarig smärta, är inte drabbade av detta. De vanligaste sjukdomarna som kan visa sig i form av ryggont är kotkompression, en sjukdom där kotorna i ryggen trycks ihop, spinal stenos, som leder till ett tryck i nervvävnaden i ryggen, spondylit, som är en infektion i en kota i ryggen, diskit, som är en infektion i en disk i ryggen samt Bechterews sjukdom, som är en reumatisk sjukdom.
Om du tror att ditt ryggont beror på en sjukdom, kan det därför vara en god ide att försöka hitta information om dessa sjukdomar i första hand.

Medicin mot ryggont

I vissa fall kan ryggontet leda till sådan smärta att det blir nödvändigt att ta smärtstillande mediciner. Detta kan t.ex. göra att man kan röra på sig i större utsträckning, vilket alltid är bra när man drabbas av ryggont, samt att man kan sova bättre. Framför allt mediciner som innehåller paracetamol är då att rekommendera, på Apoteket kan man vidare få ytterligare rekommendationer om vilka mediciner som är bra att ta.

När ska man då söka hjälp för sitt ryggont?

I de flesta fall går ryggont över på en till två veckor, så man bör i regel åtminstone vänta i ett par veckor, om man inte lider av andra sjukdomar, som kan göra att ryggontet blir svårt att leva med, innan man söker sig till en läkare. Har man haft ont i ryggen i en månad, bör man dock överväga läkarhjälp. Det går även bra att vända sig till en sjukgymnast, kiropraktor eller naprapat, då även de kan hjälpa dig med olika behandlingar som kan hjälpa vid ryggont.

Oavsett vilken behandlingsform man väljer för att få bukt med sitt ryggont är det viktigt att utvärdera behandlingen efter ett tag. Man kan ofta inte se resultat efter endast en behandling, men de flesta behandlingar hos t.ex. en sjukgymnast, kiropraktor eller naprapat bör ge dig någon form av resultat efter tre till fyra behandlingar. Ser du ingen skillnad i ditt ryggskott efter några behandlingar kan det därför vara läge att prova något annat, då olika behandlingar hjälper olika personer, så det kan vara så att en annan behandling är mer effektiv på dig.

Givetvis bör du inte heller fortsätta med behandlingar om ditt ryggont skulle bli värre efter någon av behandlingarna, detta är i så fall ett tydligt tecken på att denna behandling inte passar dig.

Skulle ingen av behandlingarna du provar hjälpa dig, går det även att göra olika specialundersökningar av ryggen hos en läkare. I regel börjar man dock inte med att göra dessa speciella undersökningar, då de flesta med ganska små medel och vanliga behandlingar kan bli av med sitt ryggskott, så de flesta patienter som drabbas av ryggont bör först och främst prova de vanligaste behandlingarna innan man går vidare till detta.