Ryggskott

Med ryggskott menas kraftig värk i ryggen, framför allt i den nedre delen. Ryggskott kan man drabbas av både plötsligt, eller genom att värken börjar i liten skala, för att sedan förvärras. Det är dock vanligt att man drabbas av ryggskott utan någon speciell anledning, vilket gör att alla kan drabbas av detta.

I regel bör man dock inte drabbas av ryggskott under en allt för lång tid, de flesta blir av med smärtan helt inom några dagar till en vecka.

Vad kan man då göra om man drabbas?

Trots att det naturliga när man drabbas av ryggskott är att vila, bör man inte göra detta, eftersom detta inte lindrar smärtan eller gör att man blir bättre. Istället bör man röra på sig, i den grad det går. T.ex. promenader och lättare träning är jättebra för att ryggskottet ska gå över snabbare.


Du kan även kontakta en sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor om ryggskottet blir väldigt långvarigt. De kan nämligen ge dig råd på olika övningar som du kan göra på egen hand, men de kan även behandla dig på olika sätt, för att lindra smärtan och göra läkeprocessen snabbare.

Man bör dock vara medveten om att de flesta inte behöver någon som helst behandling för att bli av med sitt ryggskott, och det är inte heller farligt att utföra de flesta arbetsuppgifter eller liknande, fast man har ryggskott, trots att det kanske inte känns så bekvämt.

Det finns inga specifika läkemedel man kan ta emot ryggskott, men många väljer att ta smärtstillande medel då de drabbas, då detta gör att man känner smärtan mindre. Många olika smärtstillande mediciner kan då hjälpa, så det bästa är att gå till Apoteket och be om råd om man vill göra detta. Glöm dock inte att nämna att det är just ryggskott du drabbats av, även om Apoteksanställda brukar vara ganska bra på att ställa frågor.

Kan man förebygga ryggskott på något vis?

Ja, det anses generellt att motion samt andra typer av fysisk aktivitet förebygger ryggskott, så om du inte idrottar eller motionerar idag, kan det vara en god ide att börja med detta, om du ofta drabbas av ryggskott. Man tror även att rökare oftare drabbas av ryggskott, samt att de även får mer ont när de drabbas, så om du röker kan det vara en god ide att överväga att sluta med detta.
Om man skulle drabbas av ryggskott väldigt ofta kan det även vara bra att kontakta en läkare, som kan undersöka så att ingen sjukdom eller annan åkomma ligger bakom detta. Det är ganska sällsynt att så är fallet, men det kan vara skönt att vara säker på att det inte finns något mer allvarligt som orsakar detta i varje fall.